+

Leeswijzer

Startkaart

Deze kaart geeft een overzicht van alle gemeenten met een publieke lokale omroep per 1 januari 2014. Een lokale omroep kan een aanwijzing hebben voor een of meerdere gemeente(n). Deze kaart wordt gedurende het jaar NIET aangepast aan de actuele situatie.

Ontwikkelkaart

Deze kaart laat de ontwikkeling zien van samenwerkingen tussen lokale omroepen naar streekomroepen. Er zijn 2 soorten streekomroepen: een fusieomroep of een koepelomroep.

Fusieomroep - Er is sprake van een aanwijzing in één juridische organisatie.

Koepelomroep - Behouden de individuele omroepen hun eigen aanwijzing van het Commissariaat voor de Media. Het zijn verschillende juridische entiteiten met één collectieve ambitie.

Verschillende stadia

De ontwikkelkaart laat 3 stadia zien:

Groen (lichtgroen, middelgroen, donkergroen): gemeenten waar de streekomroep is geformaliseerd.

  • Bij donkergroen is er één aanwijzing afgegeven door het Commissariaat voor de Media voor de streekomroep.
  • Bij middelgroen is er een koepel opgericht waar de collectieve ambitie in statuten is vastgelegd.
  • Lichtgroen zijn de zogenaamde stads/agglomeratieomroepen die zo groot zijn dat ze als het ware een streek bedienen en daardoor zelfstandig blijven bestaan.

Geel (lichtgeel, middelgeel, donkergeel): gemeenten waar wel gesprekken zijn maar waar de vorming van de streekomroep nog niet is geformaliseerd.

  • Bij lichtgeel is de juridische vorm bekend en bekrachtigd in een intentieovereenkomst fusie.
  • Bij middelgeel is de juridische vorm bekend en bekrachtigd in een intentieovereenkomst koepel.
  • Bij donkergeel weten de omroepen wel dat ze willen gaan samen werken maar is er nog geen keuze gemaakt over de juridische vorm.

Rood en lichtgrijs: gemeenten waar nog geen initiatief is voor de vorming tot een streekomroep.

  • Rood zijn gemeenten met een omroep.
  • Bij lichtgrijs is er (nog) geen omroep actief.

Door op de betreffende samenwerking te klikken zie je de naam van de streekomroep en voor welke gemeente(n) er wordt uitgezonden.

Let op! De gemeentegrenzen zijn gebaseerd op de gegevens uit het Kadaster en omvatten het totale oppervlakte van land en water.